Weinig allochtone orgaandonoren

Vorig jaar stierven 134 Nederland door een gebrek aan donororganen, waar al jaren een tekort aan is. Uit CBS-cijfers blijkt dat maar weinig Marokkanen en Turken hun organen na hun dood af willen staan. Minder dan 1% van de Nederlandse Marokkanen is geregistreerd donor. Nederlandse Turken doen het amper beter met 1,6%. Om niet-westerse allochtonen zich te laten registreren in het donorregister is in Rotterdam de pilot ‘DonorDialoog’ gestart.

Anne Bos en Souad Achour kwamen vanuit DonorDialoog vertellen over donorregistratie, organen doneren en eigen ervaringen.

Souad Achour is zelf donor geworden. Haar grootste vraag was of haar geloof het toestond donor te zijn. “Ons geloof is een geloof van barmhartigheid en vrijgevigheid. Als je een mens redt is het alsof je de mensheid redt.”