Vrije partnerkeuze

De postercampagne Celebrate Love van Femmes for Freedom is vorige week gestart. De boodschap: iedereen is vrij om zijn of haar eigen partner te kiezen. Toch lijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn bij Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond. Zij krijgen vaak te maken met negatieve reacties, druk vanuit de familie, uitsluiting vanuit de gemeenschap, of moeten een dubbelleven leiden. Dit alles als ze een relatie buiten de eigen kring om aangaan. Waar krijgen gemengde stellen mee te maken en wat is de oplossing? Aan tafel: Latifa Chalgoum (Docent MBO) en Naima Ajouaau (actief lid PvdA).