Terrorismeafdelingen (TA’s)

Vernederende lichamelijke onderzoeken, langdurige eenzame opsluiting en bijna nooit mogen luchten. Op speciale Terrorismeafdelingen (TA’s) in de gevangenissen De Schie en Vught zitten mensen onder inhumane omstandigheden vast. Dat stellen Amnesty International en het Open Society Justice Initiative (OSJI) in een rapport dat deze week werd gepresenteerd. Aan tafel: Advocaat Bart Stapert, die aan het rapport heeft meegewerkt en ook cliënten heeft gehad die op de TA hebben vastgezeten.