Stemgedrag Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Turkse Nederlanders zouden minder vertrouwen hebben in de Nederlandse politiek dan Marokkaanse Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos dat in opdracht van de NOS is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat het stemgedrag van deze twee groepen is onderzocht.

Van de Turkse Nederlanders heeft 16 procent vertrouwen in de politiek, bij Marokkaanse Nederlanders is dat 40 procent. Het percentage bij de laatste groep is ongeveer net zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Turkse Nederlanders zouden zich meer geaccepteerd voelen dan de Marokkaanse Nederlanders. Aziz el Kaddouri van Het Opiniehuis heeft geholpen met het veldonderzoek van Ipsos.

In een interview met NPO Radio 1 wordt aan de onderzoeker gevraagd hoe het kan dat de Turkse Nederlanders minder vertrouwen hebben in de Nederlandse politiek maar zich wel meer Nederlands voelen. El Kaddouri: “De Turkse gemeenschap is redelijk hecht, ze zijn meer naar binnen gericht. Ze kunnen meer op elkaar terugvallen.”

Volgens het onderzoek voelen de Marokkaanse Nederlanders zich minder geaccepteerd door de verrechtsing van het politieke klimaat, ze zouden zich vaker de zondebok voelen, zegt el Kaddouri. Maar ze hebben wel meer vertrouwen in de Nederlandse politiek dan de Turkse Nederlanders. Deze laatste groep is volgens de onderzoeker meer gericht op de politiek in het land van herkomst dan de Marokkaanse Nederlanders die minder geïnteresseerd zijn in de politiek in Marokko.

De onderzoekers hebben ook gevraagd naar de factoren die een rol spelen bij de stemkeuze. Bij Marokkaanse Nederlanders is te zien dat de thema’s die hen zorgen baren ook een grote rol spelen bij het bepalen van hun partijvoorkeur: discriminatie, godsdienstvrijheid en verdeeldheid in de samenleving. Onder Turkse Nederlanders is meer diversiteit te zien in thema’s die een rol spelen bij hun partijvoorkeur. Terrorisme, sociale zekerheid en uitkeringen zijn voor hen nog belangrijker dan godsdienstvrijheid en discriminatie.

Beide groepen voelen zich eerder Turk of Marokkaan dan Nederlander, maar dit speelt een kleine rol in hun partijkeuze. Dit gevoel is voor Turkse Nederlanders nog sterker dan voor Marokkaanse Nederlanders. Het wordt verwacht dat zij ook vaker op een kandidaat te stemmen met dezelfde achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders.

Inkomen, beroep en geloof spelen over het algemeen een beperkte rol bij de partijkeuze van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Alleen voor mensen met een hoger inkomen of een eigen bedrijf doet dit er nog enigszins toe bij het bepalen van hun partijkeuze. Frequente moskeebezoekers nemen hun religie soms mee in hun voorkeur.

Bron: Ipsos