Shirin offert voor kinderen in de vrouwenopvang

Het Offerfeest is een feestdag en er zal veel gedoneerd en geofferd worden. Zeker nu problemen als armoede, eenzaamheid en gezondheid door de coronacrisis nog actueler en urgenter zijn geworden. Karim spreekt verschillende moslims over hoe zij dit jaar invulling geven aan het Offerfeest.

Shirin is sinds kort gescheiden van haar man die haar zowel mentaal als fysiek mishandelde. Ze doet een inzamelingsactie voor kinderen in de vrouwenopvang, zodat ze een dagje kunnen genieten in een indoor-speelparadijs.