Rutte in gesprek met Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders gingen gisteren in Pakhuis de Zwijger in gesprek met premier Mark Rutte. Vaak wordt er over de Turkse gemeenschap gesproken maar niet mét hen. Hoogste tijd voor een ontmoeting dus. De opgelopen spanningen tussen Nederland en Turkije,  de ‘pleur op uitspraak’ van de premier en het integratiedebat kwamen aan bod.

Foto: Pakhuis de Zwijger

Tijdens de avond werden meerdere sentimenten besproken die onder veel Turks Nederlandse jongeren leven. Cultureel ondernemer en mede-initiatiefnemers van de avond Cemil Yilmaz droeg een column voor die dit sentiment deels samenvatte: “Er wordt van mij verwacht dat ik dezelfde dankbaarheid en nederigheid toon als mijn ouders en grootouders. Oh, wee als ik mijn plek opeis. Dan word ik gedemoniseerd en geproblematiseerd. Ik ben een aansteller en ondankbaar. De conclusie is vervolgens, voor velen,  dat de integratie is mislukt.” Ook vertelt hij dat hij allerlei etiketten op zich geplakt krijgt, behalve die van een Nederlander.

Yilmaz pleit in zijn voordracht voor een nieuwe definitie van het Nederlanderschap met normen en waarden die geherdefinieerd zijn, waarvan Nederlanders met een migrantenachtergrond de invulling mee kunnen bepalen. Yilmaz: “Een Nederlanderschap waarbij ons geluid ook verdedigd wordt als het vrije woord en niet wordt neergezet als ondankbare geluid van nageboortes van mislukte gastarbeider generatie. Ons geluid is juist een teken van integratie, betrokkenheid en liefde voor Nederland.”

Invechten
Maatschappijleer docent en columnist Halil Karaaslan gaat in op een eerdere opmerking van de premier dat Nederlanders met een migratieachtergrond zich moeten invechten in de Nederlandse samenleving: “Onze ouders hebben dezelfde boodschap meegegeven: Vecht je in of doe twee keer zo hard je best. Die boodschap is in essentie fout. Ik ben geen gelijkwaardige burger en moet twee keer zo hard mijn best doen om een gelijke positie te krijgen.”

Deze boodschap wil Karaaslan zijn kinderen en leerlingen niet meegeven. De docent is van mening dat zo kinderen worden opgevoed met de gedachte minderwaardig te zijn. Volgens Karaaslan zou de jeugd juist bewust gemaakt moeten worden van het feit dat ze gelijk zijn en die gelijkheid moeten opeisen. “Ondanks dat onze ouderen en de premier goede bedoelingen hadden met deze uitspraak ga ik dit niet aan mijn kinderen en leerlingen meegeven”, zegt Karaaslan.

Tweederangsburger
Mede-initiatiefnemer en moderater Dionne Abdoelhafiezkhan noemt dit verschijnsel het tweederangsburger gevoel dat in Nederland steeds vaker heerst bij jongeren. Wat kunt u er als premier aan doen en wat gaat u eraan doen?, vraagt ze. Daarop wil Rutte nog verduidelijken dat hij het niet vanzelfsprekend vindt dat derde generatie migranten zich moet invechten in Nederland. Hij definieert invechten anders. “Ik ben het met jullie eens dat iedereen die hier is en hier mag verblijven, alles mag bereiken en van dezelfde vrijheid moet kunnen genieten als een familie die hier 500 jaar woont.”

De uitspraak van de premier over het invechten was het antwoord op een eerder gesprek met jongeren die aangaven dat ze worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij het vinden van stageplek. “Toen heb ik gezegd dat ik en de politiek er alles aan moeten doen om discriminatie te voorkomen. Met wetgeving, door erover te praten en door te zeggen dat ik het idioot vind dat mensen uitgesloten worden op basis van uiterlijke kenmerken, afkomst of geslacht. De deal is dan ook, dat als het dan toch gebeurt, je niet bij de pakken moet neerzetten. Dat je gaat invechten en doorknokt. (…) Ik ben optimistisch over de derde generatie.” Nederland is volgens Rutte ook het land van onbegrensde mogelijkheden waarna hij naar zijn tafelgasten wijst. “Zij zijn het perfecte voorbeeld dat je wel naar de top kunt werken”. Later vervolgt hij: “Ik wil mij inzetten om discriminatie te bestrijden maar ik heb geen toverstokje.”