Regeerakkoord


Het nieuwe kabinet wil de Nederlandse identiteit bewaken en versterken. Daarom komt er meer aandacht voor de Nederlandse cultuur en een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Hiervoor moeten kinderen minimaal eenmaal Het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken, en op school les krijgen over het Wilhelmus. Is het een goed idee om de nationale identiteit van bovenaf op te leggen? Aan tafel zaten: Gerard Spong (advocaat), Inez Weski (advocaat) en Trudy Coenen (docent Nederlands op ‘t VMBO).