Rachida Ben Moussa: “Gaat werken en moederschap samen?”

Het is alweer dertien jaar geleden dat ik zwanger raakte van mijn zoon. Ik kan mij niet herinneren dat ik mij zorgen maakte over wel of niet gediscrimineerd worden door mijn werkgever. Maar zwangerschapsdiscriminatie staat weer centraal. 

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat maar liefst 40% van de zwangere vrouwen gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt vanwege haar zwangerschap. Ik vind het zorgwekkend dat vrouwen benadeeld worden, wanneer zij een gezin willen stichten of jong moeder zijn.  

Sinds ik – na lange tijd alleen te zijn geweest – weer een partner heb rijst bij mij ook de vraag: wil ik nog een kind? Ik zou het erg vinden als ik angstig zou worden om mijn baan te verliezen door gezinsuitbreiding. Elk mens heeft het recht om ouder te (willen) worden. Toen ik zwanger werd en met name kort na mijn bevalling, zweeg ik over mijn moederschap. Ik wilde dat de aandacht op mij als persoon gericht werd en niet op mijn omstandigheden. Wat mij betreft deden die er in relatie tot mijn werk niet toe.

Ik was jong en dat maakte dat er tijdens mijn sollicitatiegesprekken niet naar gevraagd werd. Mijn moederschap zette mij juist op scherp. Ik werd alerter, stipter, georganiseerder en strijdlustiger. En zoals Annabel Naninga in haar column zei: “Aan het werk, je kiest zelf voor kinderen dus dan moet je ofwel het je kunnen permitteren thuis te zitten, ofwel gewoon net zo goed en betrokken zijn als voordat je zwanger werd.”

Hoewel ik het op weinig vlakken eens ben met mevrouw Naninga, kan ik mij vinden in deze uitspraak. Wel vind ik dat we zwangere vrouwen of moeders niet extra moeten afrekenen door bijvoorbeeld hun ziekte, verlofaanvraag of de mate waarin hun flexibiliteit verandert. Veranderende omstandigheden van werknemers, waardoor werkgevers soms voor een grote uitdaging komen te staan, hebben niet alleen betrekking op zwangere vrouwen. Dit kan iedereen gebeuren.

Laten wij zwangere vrouwen en moeders de kans bieden om hun werk te blijven doen. Als ik vanuit huis werk met een baby in de box met behoud van de kwaliteit, zou ik graag zien dat mijn werkgever mij faciliteert om een of meer dagen thuis te kunnen werken. Als werknemer ben ik continu op zoek naar efficiëntie. Daartegenover vind ik het belangrijk dat mijn werkgever mijn tevredenheid en geluk niet uit het oog verliest.

Geef iedere moeder de ruimte om werk te combineren met haar gezin. Sommige werkende moeders kiezen ervoor hun kinderen 24/7 bij oma of een kinderdagverblijf te laten. Je zult mij niet horen zeggen dat deze moeders minder van hun kinderen houden of hun kinderen verwaarlozen. Zullen wij, zwangere vrouwen, moeders of kinderloze individuen, stoppen met elkaar te vooroordelen? Succes bouwt men door wederzijds vertrouwen. Ik ben moeder en werknemer. Ik geloof in de kracht van de werkende moeders. Geef alle moeders het vertrouwen terug!
 

Rachida Ben Moussa

Rachida Ben Moussa is een extraverte jonge moeder die in het hartje centrum van Den Haag woont. Naast hard werken zet Rachida zich al jaren in om vrouwen in hun kracht te zetten door ze individueel te coachen. Islam is de grootste inspiratiebron in haar leven. In de Islam vindt zij kracht en rust. Vriendelijkheid, easy going, optimistisch en vrolijk zijn kenmerkend voor Rachida.