Rachida Ben Moussa: ‘Hijaab of Volleybal’

Vorige week stonden de islamitische volleybal vrouwen uit Egypte in de spotlights. Vrouwen die door hun opvallend bedekte outfit velen reacties teweeg brachten. Niet geheel onbegrijpelijk wanneer wij ons focussen op uiterlijke kenmerken. Hoewel de olympische spelen juist bedoeld zijn om de fysieke talenten van de mens op de proef te stellen, krijgen sommige spelers er gratis een andere uitdaging bij: de wereld bewust maken van het bestaan van getalenteerde hijaab dragende moslima’s in de sportwereld.

Het verbaasde mij dat er anno 2016 door zowel moslims als niet moslims verontwaardigd gereageerd is. De positieve als negatieve verontwaardiging doen mij denken aan de noodzaak van verbinding en verbroedering. Ik word soms moe van al die berichten die te pas en onpas worden gedeeld. Echter besef ik dat de vrijheid van mening een groot goed is en iedereen moet blijven praten over zijn gedachten en gevoelens. Zo kunnen wij in gesprek blijven met elkaar.

Het jammere is dat in veel reacties aannames worden gedaan, beledigingen worden geuit en haat wordt gezaaid. Dat stuit mij tegen de borst. Niet-moslims die hijaab dragende talenten scharen onder feministen die opkomen tegen de onderdrukking van Islam of juist stellen dat deze talenten onderdrukt worden. En moslims die kritiek hebben op de manier van hijaab dragen of de behoefte hebben om deze talenten opvallend veel te delen met de wereld. Een schreeuw naar positieve aandacht?

Mijn idee van meer begrip en streven naar een wereld voor iedereen is om met elkaar in gesprek te gaan. Dit is iets anders dan over elkaar praten. Brengt mijn hijaab vragen bij jou op? Ben je geïnteresseerd waarom ik mijn hijaab draag? Wil je weten waarom ik een hoofddoek draag, maar geen lange jurk? Wil je weten wat mijn overtuiging is als het over mijn hijaab gaat? Praat alsjeblieft met mij. Vraag mij om wat tijd voor je te maken, toon een open houding en oprechte interesse. Je zult verstelt staan over wat wij van elkaar kunnen leren.

Je mag kritisch zijn en jouw overtuiging beschermen tegen negativiteit. Als jij denkt dat mijn hijaab of het wegblijven van de hijaab bij anderen jou schaden, dan heb je het volste recht om daar iets van te zeggen. Ik bewonder mensen die met kracht achter hun overtuiging staan en daar vol passie mee bezig zijn. Maar schaad alsjeblieft niet! Ook als anderen volgens jou dingen zeggen die tegen jouw principes ingaan. Laten we met elkaar afspreken om de positieve kenmerken van elkaar te benoemen. Zo versterken we elkaar en creëren wij minder afstand.

De hijaab is een stuk van mijn identiteit. In mijn geval is dit te zien, omdat ik mijn jijaab draag. Bij een andere vrouw hoort de hijaab wellicht ook tot haar identiteit, maar is dat nog niet zichtbaar. Wij mogen mensen niet veroordelen of in hokjes plaatsen op basis van alleen hun uiterlijke kenmerken. Wij zijn veel meer dan een hijaab of een mooie bos haar. Wij zijn vrouwen over de hele wereld. Vrouwen hebben al eeuwenlang te maken met onderdrukking en discriminatie door mannen. Laten wij vrouwen, gelovig of niet, modern of ouderwets, rijk of arm, vol of slank, elkaar steunen. Laten wij elkaar niet onderuit halen, maar van elkaar houden!

Laten wij hopen dat er de komende jaren nog meer podium wordt gegeven aan talentvolle vrouwen. Vrouwen met en zonder hijaab, vrouwen waar iedereen op kan bouwen!

Rachida bio nieuw 2016Rachida Ben Moussa is een extraverte jonge moeder die in het hartje centrum van Den Haag woont. Naast hard werken zet Rachida zich al jaren in om vrouwen in hun kracht te zetten door ze individueel te coachen. Islam is de grootste inspiratiebron in haar leven. In de Islam vindt zij kracht en rust. Vriendelijkheid, easy going, optimistisch en vrolijk zijn kenmerkend voor Rachida.