“Ook mannen zijn verantwoordelijk voor vrouwenemancipatie”

Nederland stuurt als enige land een vrouwenvertegenwoordiger naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN in oktober. Dit jaar vervult bedrijfseconoom Jamila Aanzi deze functie. “Nederland scoort hoog met 75% vrouwenarbeidsparticipatie, maar dat betekent niet dat we nu tevreden kunnen zijn”, zegt ze.

Aanzi houdt zich bezig met de vraag hoe de positie van de vrouw in de arbeidsmarkt verbeterd kan worden. Hiervoor vliegt ze morgen naar de VS om bijeenkomst van de VN, ‘Commission on the Status of Women,’ bij te wonen. Uit de hele wereld komen regeringsdelegaties, mensen uit de NGO-wereld maar ook leden van vrouwenorganisaties bij elkaar voor de bijeenkomst. Na deze twee weken gaat ze zich ook in Nederland in het onderwerp verdiepen.

Meer vrouwen aan het werk
Aanzi wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en robotisering. Er wordt steeds minder gewerkt vanuit een vaste werkplek. Hierdoor zouden vrouwen meer kunnen werken en ook sneller kunnen doorstromen naar hogere functies. Nu zitten vrouwen vaak vast aan kleine baantjes omdat ze vaak parttime werken, de kans op een hogere functie is hierdoor kleiner. Aanzi vindt het belangrijk om met vrouwen én mannen het gesprek hierover aan te gaan.

Mannen betrekken
Voor emancipatie en feminisme wordt vaak alleen de vrouw verantwoordelijk gehouden. Aanzi vindt dat ook mannen hierbij betrokken moeten worden. “Ik kan me niet voorstellen dat de man het goed vindt dat anno 2017 een dochter, een zus en een moeder nog steeds zeventien procent minder verdient dan een man in dezelfde functie”, zegt Aanzi. “Zoals homo’s hetero’s nodig hebben in hun strijd voor gelijke rechten, zo heeft het feminisme mannen nodig om sneller doelen te bereiken.”

Rolmodellen
De rolmodellen van de bedrijfseconoom zijn mediamagnaat Oprah Winfrey en oud FNV-voorzitter Agnes Jongerius. “Als meisje ben ik opgegroeid met Oprah Winfrey. Ik genoot ervan om naar haar te kijken op tv en ik leerde ontzettend veel van haar.” Ze bewondert Winfrey ook omdat ze haar succes niet voor zichzelf houdt maar juist investeert in bijvoorbeeld een meisjesschool in Afrika. Als voormalig vicevoorzitter van FNV-Jong keek ze ook op naar voorzitter Agnes Jongerius. “Het was geen makkelijke taak maar ze heeft zich er doorheen geslagen en mooie dingen op de agenda’s gezet. Ze liet hierdoor zien dat het wel mogelijk is om als vrouw een topfunctie te bekleden”, zegt Aanzi.

Ongelijkheid
Op de vraag welke hindernissen zij als vrouw zelf heeft ondervonden moet ze even nadenken. Het zijn volgens haar vaak subtiele hints die niet altijd opgepikt worden. Wat ze wel vaker te horen krijgt van vrouwen en zelf ook wel eens heeft meegemaakt is dat een man een vrouw aanspreekt met ‘meisje’. “Dat is wel het meest denigrerende wat een man kan doen. De vrouw heeft soms een betere opleiding en meer kennis in huis maar dan wordt ze toch zo aangesproken. Ik ben hier echt allergisch voor”, zegt Aanzi. Ook werd ze zich pas later bewust van het feit dat vrouwen nog steeds vaak minder betaald krijgen dan mannen in dezelfde functie: “Je kan wel denken dat je prima verdient, maar ondertussen verdienen die mannen meer dan prima.”

Inclusieve stem
De Marokkaanse Nederlandse Jamila Aanzi is de eerste VN-vrouwenvertegenwoordiger met een migrantenachtergrond.  Ze vindt het belangrijk dat ze een inclusieve stem kan laten horen en voor alle vrouwen kan opkomen, dus niet alleen voor de witte hoogopgeleide vrouw. “Ik wil voor zoveel mogelijk vrouwen spreken; arm, rijk, laagopgeleid, hoogopgeleid, zwart en wit. Nederlands is klein en kent veel diversiteit maar komt hierdoor ook veel uitdagingen tegen. De oplossing kan ook verschillend zijn. Ik wil een inclusief verhaal vertellen namens de Nederlandse vrouw.”

Biografie
Jamila Aanzi heeft twee opleidingen gevolgd; Bedrijfseconomie en Beleid Communicatie en Organisatie. Ze is momenteel actief als lid van een denktank van een onafhankelijk vermogensfonds dat de vraag centraal stelt hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. Ook is ze internationaal trainer van politieke partijen en ervaren in het voeren van campagnes. Vanuit verschillende bestuursfuncties deed ze ervaring op, waaronder als vicevoorzitter van FNV Jong.