Offerfeest 2020

Het Offerfeest is een feestdag en er zal veel gedoneerd en geofferd worden. Zeker nu problemen als armoede, eenzaamheid en gezondheid door de coronacrisis nog actueler en urgenter zijn geworden. Karim spreekt verschillende moslims over hoe zij dit jaar invulling geven aan het Offerfeest.

Shirin is sinds kort gescheiden van haar man die haar zowel mentaal als fysiek mishandelde. Ze doet een inzamelingsactie voor kinderen in de vrouwenopvang, zodat ze een dagje kunnen genieten in een indoor-speelparadijs.

Mohamed Bouchafra (19) was enorm geliefd in Bergen op Zoom. Zijn plotselinge overlijden kwam als een grote schok voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. De rouw is diep, maar de saamhorigheid ook. Jongeren slaan de handen ineen ter nagedachtenis van de geliefde Mohamed Bouchafra.

Bekijk nu ook op de virtuele offerwand de offerverhalen die jullie hebben ingezonden.