Moeten we jihadstrijders en hun gezinnen terughalen?

Het einde van het kalifaat lijkt in zicht. Het laatste IS-bolwerk staat op het punt van vallen. De terugtocht van de Amerikanen uit Syrië is in gang gezet. En president Trump heeft Europa opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen. Daardoor laait in Nederland de discussie op: moeten we de Syriëgangers en hun zogenoemde kalifaatkinderen terughalen naar Nederland?

Grootouders van die Nederlandse kalifaatkinderen in Syrië, luiden nu de noodklok: hun dochters en kleinkinderen leven in erbarmelijke omstandigheden, lopen gevaar en willen terug naar Nederland.

Maar wat betekent het voor Nederland als de Syriëgangers en hun kinderen terugkomen? Hoe worden ze berecht? En vormen ze geen bedreiging voor de nationale veiligheid?

Aan tafel: Een debat tussen Montasser AlDe’emeh (jihadisme-onderzoeker KU Leuven), Geert-Jan Knoops (advocaat en hoogleraar UVA) & Yasar Özdemir (advocaat Syriëgangers) over het wel of niet terughalen van de Syriëgangers en de kalifaatkinderen.