MBO: slecht onderwijs of negatief imago?

Maar liefst 500.000 leerlingen zitten er op het mbo, desalniettemin blijft het imago matig. Veel leerlingen verlaten het mbo voortijdig, het taalniveau van veel afgestudeerde mbo’ers schiet te kort en het lerarentekort neemt toe. Zozeer dat de VVD ervoor pleit om onbevoegde leraren voor de klas te zetten. Een goed idee of wordt het imago van het mbo daardoor nog slechter?

Aan Tafel: Mohammed Saiah (raadslid D66 Utrecht), Dennis Wiersma (Tweede Kamerlid VVD), Tommy Derksen (docent MBO) & Jurgen van der Hel (Voorzitter bij Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, JOB).