Rotterdammers waken bij Essalam Moskee


 Christelijke organisaties  waken morgen tijdens het gebed bij de Essalam Moskee in Rotterdam. De organisaties hopen dat zo’n twee honderd Rotterdammers komen. Want zoveel mensen zijn er nodig om een kring rondom de moskee te maken.

Manifestatie
Initiatiefnemers zijn onder andere de stichting Samen010, Youth for Christ, Rotterdamse ChristenUnie-SGP en Het Convenant der Kerken en Synagogen van Rotterdam. “We doen dit omdat we signalen uit de moslimgemeenschap hebben opgevangen. Moslims zijn nu angstig en terughoudend om voor het gebed naar de moskee te gaan”, zegt fractievoorzitter Setkin Sies van ChristenUnie-SGP in Rotterdam. “Er is met veel waardering gereageerd; mensen waren geëmotioneerd en verrast toen we met dit initiatief kwamen”, zegt Sies. Na het waken worden er kaartjes uitgedeeld aan de moskeegangers met steunbetuigingen.

SGP
De landelijke politieke partij SGP is onlangs nog in opspraak geraakt. In het islam-manifest dat deze week is gepubliceerd door de partij, is te lezen hoe de SGP zich wil verzetten tegen de groeiende invloed van de islam. Sies zegt dat de inhoud van het manifest niet nieuw of verrassend is, maar hij is wel geraakt door de timing en de toon van het manifest. In tijden van spanningen moet je niet de kloof vergroten en de angst aanwakkeren maar bruggen bouwen en vertrouwen wekken”, zegt Sies. Dit laatste mist hij in het manifest.

Imam
“Iedereen vindt het initiatief van de christelijke organisaties in Rotterdam een belangrijk gebaar omdat haat nu een groot geluid is”, zegt imam Azzedine Karrat van Essalam Moskee. De preek van imam Azzedine Karrat van Essalam Moskee staat aankomende vrijdag ook in het teken van samenhorigheid, verbinding en eenheid. Over het initiatief van de Rotterdamse organisaties en partijen zegt imam Karrat: “Het is een mooi gebaar. Dit signaal van de christelijke organisaties zegt veel over de stad Rotterdam waar 180 nationaliteiten wonen.” De imam ziet het initiatief als een statement tegen haat en ontwrichting. Op sociale media en in persoonlijke gesprekken met hebben mensen positief gereageerd over het initiatief zegt Karrat.

Aanslag
Dit initiatief is in Rotterdam genomen naar aanleiding van de aanslag in Quebec afgelopen weekend waar een 27-jarige man afgelopen zondag het vuur openende op moslims tijdens het gebed. Hierbij kwamen in de Canadese stad zes mensen om het leven. Na een spoedoverleg hebben de grotere moskeeën in Nederland besloten om de deuren te sluiten tijdens het gebed. Bij de Essalam Moskee staat een beveiliger voor de ingang van het gebedshuis en zijn er lockers geplaatst waar gelovigen hun tassen achterlaten.