Link laat vluchtelingen en Nederlanders elkaar leren kennen

Een memoriespel, speciaal ontworpen voor en door vluchtelingen en Nederlanders. Bedoeld om mensen te verbinden en door middel van een spel op gelijkwaardig niveau te laten communiceren. Marleen Gübler (23) kwam op dit idee tijdens vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Ze zag de nasleep van de dramatische gebeurtenissen en vroeg zichzelf af hoe ze daar als ontwerper iets positiefs aan kon bijdragen.

Marleen is ontwerper en bezig met haar Master of Innovation aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). In nagenoeg al haar projecten staat een maatschappelijke bijdrage centraal. Bijvoorbeeld hoe je kinderen op een leuke interactieve wijze laat bewegen, en spellen waarmee ze bewustwording van duurzaamheid creëert. Met Link wil ze haar steentje bijdragen aan het integratieproces voor vluchtelingen die Nederland bereiken.

Toen ze begon met dit project wilde ze het liefst de hele vluchtelingencrisis oplossen. In het Griekse vluchtelingenkamp kwam ze erachter dat die wens te groot was. Om een begin te maken, richtte ze zich op (kleinere) losse problemen: de taal, de verveling, de hiërarchie die heerste tussen hulpverleners en vluchtelingen en de nutteloosheid die vluchtelingen voelden. Toen ontstond het idee voor Link. Tijdens het spelen met hen in het gras was iedereen gelijk. De taalbarrière werd doorbroken maar het spel had nog een groter effect: de vluchtelingen voelden zich weer nuttig en gelijkwaardig. Iets kleins kan een veel groter effect hebben dan verwacht.

Hoe werkt het precies? Het is ‘gewoon’ een memoriespel, van ieder symbool zijn er twee. Doordat het ene symbool wordt bijgestaan van het Nederlandse woord en het andere kaartje in het Arabisch beschreven staat, verbinden twee mensen zich met elkaar. Zie hieronder een voorbeeld:

Van Link worden meerdere versies gemaakt om verschillende thema’s te behandelen. Denk aan thema’s als cultuur, eten, seksualiteit, logopedie, en integratie. Bij ieder spel gaat het om het bevorderen van communicatie, de verbinding tussen mensen die elkaars taal niet spreken en het doorbreken van taboes. Door mensen op een laagdrempelige manier over onderwerpen te laten praten, kunnen ook de lastige onderwerpen behandeld worden.

Marleen over haar werk: “Het stamt af van een wens om te ontdekken: een feit, een verhaal, een object, een beeld, een proces, een geschiedenis. Het verkent hoe deze culturele, visuele en tekstuele boodschappen effectief gecommuniceerd kunnen worden tot reacties en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”Tijdens het ‘linken’, Latijn voor verbinden, leren de spelers van elkaars cultuur, gewoonten, taal en achtergrond. Momenteel wordt het gebruikt op verschillende AZC’s in Drenthe. De verspreiding is belangrijk om het doel van het spel te bereiken: zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact brengen op gelijkwaardig niveau. Heb je interesse om partner te worden, te investeren of zou je een themaspel willen vertalen? Neem contact op via de website www.link.community.