Karim Boulidam: ‘Asscher, de struisvogel met een dubbel moraal’

Minister Asscher was van de week weer eens in opspraak geraakt omdat onze rechtschapen gezagsdrager willens en wetens de WAO-uitkeringen heeft laten uitkeren aan Israëliërs in bezet gebied. Wat het nog ridiculer maakt is dat de belasting ook nog voor ze betaald wordt door de SVB, waardoor zij in wezen meer krijgen dan iemand die in Nederland woont. 

Wetten zijn er om strikt nageleefd te worden, maar onze politici hebben er onderhand een hobby van gemaakt; wie lapt de meeste wetten aan zijn laars. Die AOW’ers kiezen ervoor om als kolonist in bezet gebied te wonen en dienen volgens de wet gewoon gekort te worden. Zelfs de partijen en adepten die normaliter heel fel en consequent zijn als het aankomt op belastinggeld en onrechtmatige uitkeringen in het buitenland, hoor je hier met geen woord over reppen. De VVD, PvdA, CDA, SGPU, CU en PVV vonden een debat onnodig en gaan over tot de orde van de dag.

We leven in een rechtsstaat, en dat houdt in dat ministers niet boven de wet kunnen en mogen staan. Walgelijk hoe men een wetsovertreding en de dubbele moraal die in stand wordt gehouden vergoelijkt. Je kunt als minister niet de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) in het ene geval kordaat naleven, maar in het andere geval een uitzondering maken. Het gaat hier om een groep die een voorkeursbehandeling krijgt boven andere groepen en degene die eindverantwoordelijk is, heeft eenzelfde achtergrond als de groep die een voorkeursbehandeling krijgt. Dat riekt gewoon naar discriminatie. Wat nog triester is, is dat niemand de vinger op de zere plek durft te leggen. Wanneer stopt Nederland nou eens met dat hypocriete struisvogelgedrag als het aankomt op de bezetting en het in stilte goedkeuren van een land dat stelselmatig mensenrechten schendt, aan landjepik doet en het grootste concentratiekamp ter wereld heeft voortgebracht.

Door een AOW-uitkering toe te kennen aan mensen die wonen in door Israël bezet gebied, steun je in feite de bezetting met Nederlands staatsgeld. Asscher vond het “gezien de geschiedenis met Nederland” niet rechtvaardig om hun AOW te korten omdat het een aantal holocaust slachtoffers betreft. Zo van ‘sorry dat we jullie destijds voor een knaak hebben verkocht aan de nazi’s, maar hier heb je een financiële meevaller om de plooien glad te strijken.’ Als men dit als argument gebruikt, vraag ik me af waarom de AOW’ers die geen holocaust slachtoffer zijn ook gewoon een volledige AOW-uitkering ontvangen. Daarmee is het argument van Asscher ongemotiveerd.

Ja, er zitten holocaust slachtoffers tussen, maar dit zijn bovenal mensen die het verjagen van Palestijnen en het annexeren en bezetten van Palestijns grondgebied, actief steunen door juist in bezet gebied te wonen. Deze mensen kunnen elders gaan wonen, maar besluiten om in een gebied te wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft omdat het gestolen land is. Ja, dan zitten daar consequenties aan vast en heb je volgens de wet gewoon geen recht op een AOW-uitkering.

Juist een groep mensen die zelf het slachtoffer is geweest van onrecht en verdrijving, zou beter moeten weten, maar in plaats van deze mensen te adviseren om elders te gaan wonen, of stelling te nemen tegen de bezetting en gewoon de wet handhaven, houdt Asscher de kraan open en worden ze juist beloond. Als integere minister moet je niet willen dat mensen gesponsord worden voor het steunen van mensenrechtenschendingen.