Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder allochtone jongeren is nog altijd erg hoog. Daarom heeft Nordin Tahboun de Stichting Multicultureel Jongerengeluid opgericht. Met deze stichting probeert hij allochtone jongeren uit de Haagse Schilderswijk aan een baan te helpen, door middel van trainingen en workshops. De stichting vormt daarmee een brug tussen kansarme jongeren en de maatschappij. Younes Achahboun is ook door Nordin en zijn stichting geholpen. Nu is Younes zelf een rolmodel. Samen komen zij vertellen over hun ervaringen en wat zij denken dat er moet gebeuren om het tij te keren.

“Het ging bij mij mis door puberen en omdat er niemand thuis was met wie ik over school kon praten.”