‘Is iemand die koranverzen reciteert (…) geradicaliseerd?’