Is er gelijke borstkankerzorg in Nederland?

Onderzoek van het UMC Utrecht toont aan dat borstkankerpatiënten, die laagopgeleid zijn of een migratieachtergrond hebben, minder vaak worden doorwezen voor een erfelijkheidsonderzoek. Dat is van groot belang om preventieve maatregelen te treffen tegen borstkanker. Hoe kan het dat deze patiënten minder vaak worden doorwezen? En wat is de oplossing? Aan tafel: Arjen Witkamp (oncologisch chirurg), Margreet Ausems (klinisch geneticus en onderzoeker), Goli Abdurahman (voormalig borstkankerpatiënt).