HOE VOLDOE JE ALS MOSLIMS JE PLICHT TIJDENS DE RAMADAN?

Tijdens de Ramadan vasten moslims een hele maand. Het vanaf de eerste ochtendschemering tot tot aan zonsondergang niet mogen eten staat daarin centraal. De Ramadan draait echter niet alleen om het vasten, je dient ook aan andere plichten te voldoen. Wij vroegen imam Charif Slimani om advies.

Zijn er naast het vasten nog andere plichten waar je je als moslim tijdens de Ramadan aan moet houden?

”Het vasten is het zich onthouden van geneugten (eten drinken en het hebben van gemeenschap), vanaf de eerste ochtendschemering tot zonsondergang met de intentie om Allah de Almachtige te dienen. Het vasten begint dus vanaf de eerste ochtendschemering en niet vanaf de zonsopkomst. Naast het zich onthouden van geneugten onder andere eten en drinken dient de vastende zich te onthouden van alles wat verboden  is in de islam. De vastende dient bijvoorbeeld  niet te roddelen, geen vieze worden te gebruiken en geen ruzie te maken. Hij/zij mag niemand lastig vallen. Alles wat buiten Ramadan verboden is, dient de moslim tijdens Ramadan gewoon te vermijden. En alles wat verplicht is buiten de maand Ramadan dient de moslim tijdens Ramadan na te komen, zoals het gebed en netjes gedragen tegenover anderen.”

Is het een plicht om mensen die het minder hebben tijdens de iftar-maaltijden uit te nodigen? (Hoe kan je dit soort etentjes organiseren?)

”De vastende dient zeker rekening te houden met mensen die het minder hebben en daardoor misschien honger lijden. Onze profeet (vrede zij met hem) zei: ‘Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten te verbreken; hem komt de zelfde beloning toe als deze vastende zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.’ En dat kan de moslim individueel doen of samen met de anderen, individueel dat hij mensen zelf uitnodigt bij hem thuis of ergens anders. Gezamenlijk door mensen te helpen die een Iftar-maaltijd  organiseren. Men kan bijvoorbeeld geld of voedsel aan deze organisaties doneren of door mee te helpen als vrijwillig medewerker bij het organiseren van zo’n Iftar-maaltijd. Het is ook belangrijk om mensen (zowel moslims als niet- moslims)  die het wel goed hebben ook voor een Iftar-maaltijd uit te nodigen. Zulke initiatieven versterken de banden tussen de moslims onderling, en versterken de banden tussen de mensen in het algemeen, en kunnen er voor zorgen dat niet-moslims de moslims beter leren kennen.”

Bidden is een van de 5 zuilen in de islam. Zijn er tijdens de Ramadan extra (speciale) regels hiervoor?

”Als we het over de vijf verplichte gebeden hebben, dan zijn er geen extra regels die betrekking hebben op de maand Ramadan. De vijf gebeden dienen gewoon (tijdens of niet tijdens de Ramadan) op tijd en volgens de regels verricht te worden. Ramadan kent wel een speciaal gebed genaamd het Tarawih-gebed. Dit gebed is zeker niet verplicht, maar de beloning hiervan is wel erg groot. Het is een aanbevolen vrijwillig gebed dat na het laatste gebed (het 5de gebed) wordt verricht. Men kan het Tarawih-gebed alleen verrichten, maar ook gezamenlijk  achter een imam in een moskee. De meeste moslims verrichten dit gebed graag gezamenlijk daarom is het zo druk in de moskeeën in de avond tijdens de maand Ramadan.”

Zakaat (doneren) is ook een van de 5 zuilen in de islam. Mag of moet je tijdens de Ramadan ook doneren? En hoe bepaal je hoeveel je geeft?

”Het geven van Zakaat is ook een van de vijf zuilen van de islam, naast het vasten en bidden. veel mensen kiezen om hun Zakaat tijdens de maand Ramadan te geven. Men hoopt door het geven van de Zakaat tijdens de maand Ramadan meer zegeningen en beloning te krijgen van Allah.  De Zakaat (geld- Zakaat) is verplicht voor elke moslim die voldoet aan een paar voorwaarden, deze voorwaarden zijn:
-Het bereiken van de drempel van het belastbare bedrag (het equivalent van 85 gram goud).
-Het verloop van een maanjaar. Na het bezitten van het belastbare bedrag. wanneer iemand voldoet aan die voorwaarden, dan dient hij/zij 2,5% van zijn bezittingen  als Zakaat te betalen. Het heeft dus niets te maken met de maand Ramadan. Maar sommige mensen zijn gewend om dit tijdens de maand Ramadan te doen om boven genoemde redenen en ook om de periode te onthouden van het verstrijken van een gehele maanjaar. Er is wel een andere speciale Zakaat die  in het eind van de maand Ramadan dient gegeven te worden. Dit noemen wij Zakaat al-fitr, voor elk gezinslid ( jong of oud) dient ongeveer 5euro  aan de armen gegeven te worden. Deze Zakaat moet voor het Suikerfeest gebed (Al3id gebed) gegeven worden. Gezinsleden die deze Zakaat zelf kunnen betalen moeten het zelf doen. Bij degene die dat niet kunnen is de ouder/verzorger van het gezin hiervoor verantwoordelijk.” 

Wanneer spreekt u zelf van een geslaagde Ramadan?

”We spreken van een geslaagde Ramadan als men hierin zoveel mogelijk goede daden heeft verricht en zoveel mogelijk de slechte daden heeft vermijdt . Een geslaagde Ramadan is ook de Ramadan die een positieve stempel achterlaat op het geloofsniveau waardoor de relatie tussen Allah en Zijn dienaar versterkt wordt. Een goede relatie en het versterken van de banden tussen de mensen in het algemeen is ook het resultaat van een geslaagde Ramadan.”

Tot slot, welke boodschap heeft u voor vastende moslims in Nederland?

”Probeer jezelf te verbeteren en te corrigeren en probeer het vasten te perfectioneren door datgene wat gedaan dient te worden te praktiseren en zaken te vermijden die vermeden dienen te worden.
En vergeet dit niet: hoe zwaarder de beproeving hoe groter de beloning zal zijn bij Allah. Wees niet lui en ga de tijd niet zitten doden met nutteloze zaken maar maak juist van de maand Ramadan een gelegenheid om actief bezig te zijn in je werk, in je aanbidding voor Allah, en goede omgang met medemensen.”