Rachida Ben Moussa: ‘Hoe vermijd je kwade vermoedens?’


“In de meeste gevallen zijn de vermoedens gebaseerd op onze eigen angsten en onzekerheden. Maar vermoedens kunnen grote schade aanrichten.” Wat kunnen we doen om kwade vermoedens te vermijden? Columniste Rachida Ben Moussa zocht het uit.

Op mijn veertiende besloot ik als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik bood vrouwen in de buurt, die geen Nederlands spraken, maatschappelijke ondersteuning aan. Zo ging ik mee naar ouderavonden, afspraken bij de dokter en schreef ik weleens een briefje voor een klantmanager bij de gemeente. Ik wist toen al dat ik met en voor mensen wilde werken die hulpbehoevend waren. Ik wilde het liefst iedereen helpen, maar dat was niet realistisch. Ik keek naar het leven door een kinderbril. Soms kwam ik teleurgesteld thuis, als iemand een nare opmerking over mij maakte. Een buurvrouw die ik niet goed kende zei ooit: “Jij doet dit werk alleen omdat je graag in de schijnwerpers wilt staan.”

Om niet in kwade vermoedens en aannames te vervallen, dienen wij onszelf te trainen. Bewustwording is hierin een belangrijke sleutel. Bewust worden van onze negatieve vermoedens jegens anderen. Een mooi vers dat mij inspireert om niet in kwade vermoedens te vervallen, vind ik in Surah Al Hujurat vers 12:

“O jullie die geloven, vermijdt veel van de vermoedens. Voorwaar, een deel van de vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.”

Allah vergelijkt het hebben van onterechte kwade vermoedens, met het eten van het vlees van je dode broeder. Iets afschuwelijks waar wij ons tegen dienen te beschermen.

Als leidinggevende van een school heb ik te maken met personeel, klanten en samenwerkende organisaties. In mijn rol ben ik meestal de boodschapper. Communicatie is hierom ontzettend belangrijk. Ik ben mij ervan bewust dat wat ik zeg en doe, invloed heeft op hoe ik begrepen en gezien word. Echter vind ik dat de ontvanger medeverantwoordelijk is voor een goed begrip. Ik vind het belangrijk dat wij het uitgangspunt hebben elkaar te vertrouwen.

Ik ga ervan uit dat iedereen die voor en met mij werkt, vriend en familie, mij vertrouwt. Het is misschien een idealistische gedachte, maar ik zie geen reden waarom vertrouwen zou moeten ontbreken. Laten wij leren om open en eerlijk te zijn over onze gevoelens jegens elkaar, zonder iemand te veroordelen. Een aantal vragen die je jezelf kunt stellen zijn: “Ken ik hem of haar als iemand die kwaad doet? Ben ik door deze persoon in het verleden bewust geschaad? Ken ik iemand die geschaad is door deze persoon?”

In de meeste gevallen zijn de vermoedens gebaseerd op onze eigen angsten en onzekerheden. Maar vermoedens kunnen grote schade aanrichten. Ik werk dagelijks met verschillende (kwetsbare) mensen. Iedereen heeft een eigen bagage. Werken met deze doelgroep verrijkt mijn leven. Juist als het gaat om vermoedens. Door mijn werk leer ik dat iedereen uniek is. Als er geen aanleiding is kwade vermoedens te hebben, ga ik uit van het goede. Laten wij dat allemaal doen.

Rachida bio nieuw 2016Rachida Ben Moussa is een extraverte jonge moeder die in het hartje centrum van Den Haag woont. Naast hard werken zet Rachida zich al jaren in om vrouwen in hun kracht te zetten door ze individueel te coachen. Islam is de grootste inspiratiebron in haar leven. In de islam vindt zij kracht en rust. Vriendelijkheid, easy going, optimistisch en vrolijk zijn kenmerkend voor Rachida.