Help Sint Maarten

Sint Maarten is een getroffen door de verwoestende orkaan Irma, maar hoe nu verder?

Donellis Browne is opgegroeid op Sint Maarten en heeft er nog familie wonen. Suzanne Koelega is correpsondent voor The Daily Herald (krant op Sint Maarten) en heeft er veertien jaar gewoond.

Zij gaan praten onder meer over de situatie op Sint Maarten en de landelijke inzamelactie voor Sint Maarten. Ook wordt er een verbinding gemaakt met Beeld en Geluid in het kader van de inzamelactie.