Helft van moslims in Nederland bezoekt zelden of nooit moskee

Ongeveer vijf procent van de volwassen Nederlanders, zo’n 660.00 mensen, noemt zichzelf moslim. Van deze groep bezoekt ongeveer de helft nooit of bijna nooit een moskee. Een kwart van de Nederlandse volwassen moslims brengt wél wekelijks een bezoek aan een gebedshuis. Dit blijkt uit de cijfers die het CBS deze week publiceerde en het artikel  van Republiek Allochtonië.

Van alle gelovigen in het land bezoekt één op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. Van alle kerkelijke gezinden zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers. Om een beeld te krijgen; iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland. Zie hieronder voor meer informatie over het bezoek van gelovigen aan een gebedshuis.

Verder bleek dat de helft van de volwassenen in Nederlands in 2015 aangaf religieus te zijn. In 2010 was dit percentage vijf procent hoger. De andere helft van de Nederlanders hangt geen godsdienst aan. Christenen vormen met 39% verreweg de grootste groep gelovigen.

Bron: CBS