‘Een bruiloft tussen twee culturen is vragen om problemen’

Welkom bij De Nieuwe Maan Op Stap. Uit een recent onderzoek van het CBS komt naar voren dat een relatief klein, maar groeiend deel van de jongeren met Turkse en Marokkaanse roots kiest voor een partner met een andere etniciteit. Alsof een bruiloft plannen niet al een grote uitdaging is, komt er bij gemengde huwelijken regelmatig meer keuzestress. Want aan welke tradities moet worden vastgehouden? Wie betaalt wat en in hoeverre mag de familie zich ermee bemoeien?

De stelling van de week: ‘Een gemengd huwelijk tussen twee culturen is vragen om problemen.’

Bekijk hieronder de nieuwe aflevering.