Depressie

Volgens het ministerie van Volksgezondheid kampen ruim 800.000 mensen in Nederland met een depressie, maar vindt de overgrote meerderheid het lastig om daar een gesprek over te beginnen. Onlangs is het ministerie de Hey campagne begonnen om depressies beter bespreekbaar te maken. Mensen met een migratieachtergrond hebben ook vaker last van psychische aandoeningen. Zo komt psychose vaker voor onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders, vooral bij de tweede generatie. Dit komt onder andere door hogere ervaren eenzaamheid en de vaak lagere sociaaleconomische status van migranten en stressvolle immigratieprocessen. Hoe groot is het taboe onder de migranten? En vinden ze makkelijk hulp bij zorginstanties? Aan tafel: Thaisja Suart (ervaringsdeskundige) en Mustafa Catak, directeur en psychiater bij i-psy (zorgaanbieder van interculturele psychiatrie).