De vrouw achter initiatief ‘Stem op een vrouw’

Ze kwam op het idee om het initiatief ‘Stem op een vrouw’ op te zetten tijdens een vakantie in Paramaribo. Devika Partiman zag daar een folder liggen in een museum van een politieke partij voor vrouwen die opriep om op vrouwen te stemmen. Terug in Nederland ging ze aan de slag met het idee. “Als samenleving moeten we vrouwen een schop onder hun kont geven.”

“Het wordt tijd dat de gelijkheid tussen man en vrouw ook in de Tweede Kamer te zien is”, zegt Partiman. Een onderwerp als gelijkheid kan volgens haar een verbindende factor zijn tijdens maar ook na verkiezingstijd. “Verkiezingen zijn gefragmenteerd, vrouwenrechten en gelijkheid kunnen een verbindende factor vormen. Gemeenschappelijk noemer helpt in dit geval.” Een gelijke representatie in de politiek leidt volgens Partiman tot beleid waar mensen zich meer in kunnen vinden.

Seksisme
Bij voorkeur stemmen op een vrouw tijdens de verkiezingen wordt ook wel eens seksisme genoemd. Hier is ze stellig over: “Bij seksisme beoordeel je iemand op zijn of haar geslacht op een slechte manier. Op het moment dat we zouden zeggen stem op welke vrouw dan ook omdat mannen incapabel zijn dan zou het seksisme zijn. Maar dit doen we niet. We zeggen wel dat je stem moet gebruiken. Zoek een vrouw die bij je past, die aan je voorwaarden voldoet. Er zijn zo’n driehonderd vrouwen verkiesbaar, er zit wel altijd eentje bij die aan je voorwaarden voldoet”

Partijen en vrouwen
Op de vraag welke partijen wel het goede voorbeeld geven antwoord ze dat er gelukkig wel een paar partijen zijn die het al goed doen. “In het partijregelement van de PvdA staat opgenomen dat de kandidatenlijst 50/50 man/vrouw moet zijn. Daar houden ze zich ook netjes aan. Er zijn ook een aantal partijen die net iets meer vrouwen dan mannen op de lijst hebben zoals Partij voor de Dieren en Artikel 1. Het is vooral in de centrumpartijen en de centrumrechtse partijen nog problematisch. Het lijkt wel hoe meer links je gaat des te meer gelijk het cijfer van man en vrouw is in een partij.”

Rolmodellen
Om nog meer vrouwelijke politici te krijgen in de toekomst zijn rolmodellen nodig volgens Partiman: “Dat beginnen we nu te krijgen. Zo hebben we een vrouwelijke Kamervoorzitter en ministers die een voorbeeld kunnen zijn voor meisjes. Mijn generatie en de generaties voor mij hebben deze rolmodellen niet gehad, het is dan logisch dat je later niet snel denkt aan een carrière in de politiek of om lid te worden van een partij.” Ze ziet er zeker een ontwikkeling maar het gaat veel te langzaam volgens Partiman.

Vrouwelijke toppers in politiek
Vrouwen zoals partijleider Marianne Thieme van Partij van de Dieren en Sylvana Simons van Artikel 1 ziet ze als rolmodellen. Maar er zijn ook andere vrouwelijke politici in de Kamer die een voorbeeldfunctie vervullen. Ze noemt de fractievoorzitters; “PvdA heeft vrouwelijke fractievoorzitter Attje Kuiken, ministers van de VVD zijn in de politiek goed zichtbaar en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is natuurlijk een prominente vrouw. We zijn vanaf nul begonnen en honderd jaar later is vijfendertig procent van de politici vrouw in de Kamer. Het is een kwestie van wennen”, zegt Partiman.

Jong beginnen
Ze ziet ook een taak weggelegd voor volwassen om kinderen vroeg te stimuleren. “Het is ook aan ouders en leraren om jonge meisjes te interesseren voor de politiek. Vrouwelijke politici kunnen als trainers en coaches functioneren.” Momenteel is Partiman campagneleider voor bedrijven. Op de vraag of ze niet zelf de politiek in wil antwoordt ze dat waar ze nu mee bezig is heel leuk vindt, maar dat ze een  politieke carrière in de toekomst niet uitsluit. Ook na de verkiezingen zet ze zich in voor “Stem op een vrouw” om meer aandacht van vrouwen en meisjes voor de politiek te vragen. “We willen scholen bij het project betrekken en vrouwen met potentie vinden om ze te stimuleren om politiek actief te worden. We willen een netwerk van rolmodellen creëren, want dat is wat we nu nodig hebben.”