De Nieuwe Maan – komende uitzending

Gasten in de uitzending

Grote zorgen over salafistische moskeescholen

Kinderen op salafistische (radicaalislamitische) moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te zetten tegen de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit ‘ongelovige land’ om zich te vestigen in een islamitisch land.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur naar salafistische instellingen, die buiten het reguliere onderwijs vallen. Een vijftigtal weekendscholen geeft salafistisch onderwijs of verkondigen standpunten die daar heel erg dicht tegenaan zitten. De meeste van deze scholen zijn gevestigd in Rotterdam en Amsterdam.

Politiek Den Haag luidt de noodklok en ook binnen de islamitische gemeenschap zijn er grote zorgen: in hoeverre gaat het nog om godsdienstvrijheid van deze scholen? En hoe gaat de politiek en de islamitische gemeenschap hier straks mee om? 

Aan tafel: Azzedine Karrat (imam), Bert Wijbenga (VVD-wethouder Rotterdam), Cemil Yilmaz (sociaal psycholoog) en Aylin Bilic (publicist).