De Nieuwe Maan – 7 september

Het was een onrustige zomer met extreem-rechts geweld in Duitsland, haat tegen Holland in Pakistan, heftige uitspraken van Stef Blok en een aanslag op het Centraal Station in Amsterdam. En steeds gaat het over de islam. Kunnen we wel samenleven?

De Nieuwe Maan neemt de proef op de som met gasten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Aan tafel: Opiniemaker Jan Roos, niqaabstrijder Karima Rahmani, vmbo-docent Trudy Coenen en jihad-deskundige Montasser AlDe’emeh.