De Nieuwe Maan | 13 november

Huisvesting van statushouders

Volgend jaar zijn er 27.000 sociale huurwoningen nodig voor statushouders. Zij krijgen voorrang terwijl er enorme wachttijden zijn voor woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Hoe kunnen wij dit eerlijk verdelen?

Aan tafel: Sander Schaap (vluchtelingenwerk Nederland) en Dimitri Gilissen (fractievoorzitter VVD Utrecht)

 Onvrede over jeugdzorg

De jeugdzorg in Nederland verkeert in financieel zwaar weer. Door bezuinigingen komen jongeren die extra zorg nodig hebben in zorginstellingen 100 kilometer van huis terecht. Dit zorgt voor enorme onvrede onder de cliënten. 

Aan tafel: Hans Spigt (voorzitter jeugdzorg Nederland) en Babette Brouwer (moeder)