Boeken over Amel krijgen na bijna twintig jaar vervolg

De boeken over Nederlands Marokkaanse Amel waren in de jaren negentig een begrip. Schrijfster Zohra Zarouali heeft nu na meer dan twintig jaar later een derde deel geschreven, ‘De kinderen van Amel’. Nadat ze haar eerste twee boeken had uitgebracht werd ze vaak gevraagd door haar lezers of ze nog een keer de personage wilde laten herleven. “Ik heb dit deel geschreven omdat mijn lezers er vaak naar vroegen, ik schrijf dan ook vanuit de vraag”, zegt Zarouali.

‘De boeken van Amel’ gaan over de Nederlands Marokkaanse Amel die een opleiding tot stewardess volgt. Als 17-jarige bruid vertrekt ze naar Rotterdam om met haar neef Faisel te trouwen. Haar tante heeft haar gered van een eerder huwelijkskandidaat omdat ze niet wil dat Amal met een onbekende trouwt. In het derde deel dat onlangs is uitgebracht in digitale versie is Amel een gescheiden vrouw met vier kinderen. Naast de personage van de alleenstaande vrouw spelen de kinderen ook een rol. “Nu nog krijg ik berichten van dames over Amel, dat ze het zo erg vinden dat ze gescheiden is van haar man Faisel”, zegt de schrijfster.

Onderwerp
Een terugkomende onderwerp in de boeken van Zarouali is het leven tussen twee culturen. “Het speelde toen maar nog steeds is dit bij de derde generatie te zien. Ondanks dat de kinderen hier geboren en opgegroeid zijn worstelen ze met de twee werelden waarin ze leven. De verhalen die ik schrijf zijn heel herkenbaar, dat is ook de kracht van mijn verhalen”, zegt de schrijfster.

Beginnen met schrijven
Zarouali is op haar zeventiende begonnen met schrijven op de middelbare school. Een docent las een van haar korte verhalen waarna ze Zarouali aanspoorde om er iet mee te gaan doen. Ook haar vader, zusjes en dochters hebben haar aangemoedigd om te schrijven. In het bijzonder is ze haar vader dankbaar: “Hij is ook de reden waarom ik ooit ben begonnen met schrijven. Mijn vader heeft vroeger zelfs een typemachine bij een organisatie geleend omdat die van mij kapot was gegaan.” Ze heeft eerst ‘Amel, een Marokkaans meisje in Nederland’ geschreven. Daarna kwam ‘Amel en Faisel’. Deze twee verhalen uit de begin jaren negentig zijn gebundeld in ‘De boeken van Amel’ en nu is bijna twintig jaar later, ‘Dochters van Amel’, ook beschikbaar in digitale versie.

Schrijven als hobby
Alles wat ze hoort en leest gebruikt ze als inspiratie. Haar eerste boek schreef ze begin jaren negentig, de tweede volgde een paar jaar later. In 1997 zijn de eerste twee delen gebundeld in de ‘Boeken van Amel’. “Mensen denken in Nederland snel dat als je een boek uitbrengt dat je ervan kunt leven. Er gaat veel tijd in zitten maar het schrijven levert vaak niet genoeg op. Het schrijven is voor mij echt een hobby want ik heb ook mijn andere bezigheden”, zegt Zarouali. Ze heeft een lange tijd projecten voor vrouwen en meisjes geleid, dat wil ze graag weer oppakken. Ze is in Limburg opgegroeid maar woont nu samen met haar gezin in Den Haag. De schrijfster wil in de toekomst graag haar derde boek over Amel laten drukken. “Dat zou ik heel leuk vinden”, zegt Zarouali.

Nieuw personage
Zarouali zegt dat ze het derde deel heeft geschreven op aandringen van de mensen in haar omgeving en van haar lezers. “Ik schrijf meer vanuit de vraag van mijn lezers, voor dit deel kreeg ik de vraag of ik een soort real-life show neer kon zetten”, zegt Zarouali. De lezers wilden naast Amel ook een jong meisje terug zien in het boek die in deze tijd opgroeit. De vrouwen die naar de schrijfster berichten sturen zijn verschillend: vrouwen van achtendertig maar ook meisjes van negentien en allemaal vrouwen met verschillende achtergronden. Het derde deel verschilt iets van de voorgaande delen, zo hebben de meiden in het derde boek meer vrijheden. “Amel is de tweede generatie die in Nederland is opgegroeid en begrijpt de kinderen beter. Ik probeer te laten zien hoe een moeder van nu met haar kinderen omgaat”, zegt de schrijfster.