Kinderpardon is een wassen neus

Met trots werd in 2013 het kinderpardon gepresenteerd, bedoeld voor kinderen, die langer dan 5 jaar wachten op een beslissing voor hun asielaanvraag. Maar volgens Martine Goeman van Defence For Children werkt de regeling niet. 92% van de behandelde aanvragen voor een kinderpardon wordt afgewezen. Anood Almareg en Noor Almareg horen bij die 92% afwijzingen. In De Nieuwe Maan vertellen zij hun heftige verhaal. “Als er plek is voor nieuwe vluchtelingen, waarom moeten wij dan al acht jaar wachten?”