Adviseurs pleiten voor herinvoering Landelijk Overleg Minderheden

De overheid zou weer in overleg moeten gaan met minderhedenorganisaties. Dit wordt gepleit in het onderzoek dat in opdracht van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is uitgevoerd. De Volkskrant berichtte dit deze week.

De onderzoekers van Van de Bunt adviseurs pleiten voor de herinvoering van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), maar dan wel in een nieuw jasje. De minister gaat zelf niets met het advies doen, het volgende kabinet mag zich buigen over de kwestie. LOM was een overlegstructuur waarin organisaties van etnische minderheidsgroepen in Nederland overlegden met het kabinet over relevante beleidskwesties en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het LOM werd in 1997 in het leven geroepen en in 2011 wilde Kabinet Rutte I deze beëindigen. Het doel van het LOM-beleid was om meer kansrijk beleid te voeren ten aanzien van minderheidsgroepen en om minderheidsgroepen een sterkere positie te geven om invloed te hebben op beleid.

Volgens het rapport gaf de minister als reden van opheffen van het LOM-structuur dat het niet langer aansloot bij zijn integratiebeleid en de veranderde behoefte aan dialoog vanuit de samenleving. In plaats van vertegenwoordiging op basis van etniciteit wilde de regering de inspraak van minderheden ondervangen in de reguliere adviesorganen, zoals ook het bredere integratiebeleid werd ondergebracht in regulier beleid, is te lezen in het rapport.